guru shabd roop

LATA KE SHABD ROOP -lata ke roop sanskrit me

लता शब्द के रूप – LATA KE SHABD ROOP -lata ke roop sanskrit me लता शब्द के रूप – आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के सभी पदों के रूप इसी तरह बनेंगे | बिभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा लता लते लता: द्वितीया लताम् लते लता: तृतीया लतया लताभ्याम् लताभि: चतुर्थी लतायै लताभ्याम् लताभ्य: पंचमी लताया: लताभ्याम् लताभ्य: …

LATA KE SHABD ROOP -lata ke roop sanskrit me Read More »

dhenu ke shabd roop

dhenu ke shabd roop धेनु के शब्द रूप धेनु शब्द – उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के सभी शब्दों के रूप इसी तरह चलते है | बिभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा धेनु: धेनू धेनव: द्वितीया धेनुम् धेनू धेनू: तृतीया धेन्वा धेनुभ्याम् धेनुभि: चतुर्थी धेनवे धेनुभ्याम् धेनुभ्य: पंचमी धेनो: धेनुभ्याम् धेनुभ्य: षष्ठी धेनो: धेन्वो: धेनूनाम् सप्तमी धेनौ धेन्वो: …

dhenu ke shabd roop Read More »

गुरु शब्द के रूप – GURU SHABD KE ROOP IN SANSKRIT

गुरु शब्द के रूप – सभी उकारांत शब्दों के रूप इसी तरह चलेंगे गुरु के रूप – GURU KE ROOP विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन प्रथमा गुरु गुरू गुरव: द्वितीय गुरुम् गुरू गुरून् तृतीया गुरुणा गुरुभ्याम् गुरुभि: चतुर्थी गुरवे गुरुभ्याम् गुरुभ्याम् पंचामी गुरो: गुरुभ्याम् गुरुभ्याम् षष्ठी गुरो: गुर्वो: गुरूणाम् सप्तमी गुरौ गुर्वो: गुरुषु संबोधन हे गुरो …

गुरु शब्द के रूप – GURU SHABD KE ROOP IN SANSKRIT Read More »

Scroll to Top