UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामान्य हिंदी All chapter 2021-22

UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामान्य हिंदी All chapter 2021-22

UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi सामान्य हिंदी 2021-22
UP Board Solutions for Class 12 Samanya Hindi Pdf download सामान्य हिंदी are the part of UP Board Solutions for Class 12. Here we have given UP Board Books Class 12th Samanya Hindi Solutions Pdf सामान्य हिंदी.UP Board Class 12 Samanya Hindi Solutions सामान्य हिंदी 2021-22

खण्ड – क

गद्य गरिमा


काव्यांजलि


कथा भारती


नाटक

 • Chapter 1 कुहासा और किरण (विष्णु प्रभाकर)
 • Chapter 2 आन का मान (हरिकृष्ण प्रेमी)
 • Chapter 3 गरुड़ध्वज (लक्ष्मीनारायण मिश्र)
 • Chapter 4 सूत-पुत्र (डॉ० गंगासहाय प्रेमी)
 • Chapter 5 राजमुकुट (व्यथित हृदय)


खण्डकाव्य

 • Chapter 1 मुक्तियज्ञ (सुमित्रानन्दन पन्त)
 • Chapter 2 सत्य की जीत (द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी)
 • Chapter 3 रश्मिरथी (रामधारी सिंह दिनकर)
 • Chapter 4 आलोकवृत्त (गुलाब खण्डेलवाल)
 • Chapter 5 त्यागपथी (रामेश्वर शुक्ल अञ्चल)
 • Chapter 6 श्रवणकुमार (डॉ० शिवबालक शुक्ल)


हिन्दी गद्य-साहित्यका विकास


हिन्दी काव्य-साहित्यका विकास

खण्ड – ख

संस्कृत दिग्दर्शिका (ससन्दर्भ अनुवाद)

 • Chapter 1 भोजस्यौदार्यम्
 • Chapter 2 आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः
 • Chapter 3 संस्कृतभाषायाः महत्त्वम्
 • Chapter 4 जातक-कथा
 • Chapter 5 सुभाषितरत्नानि
 • Chapter 6 महामना मालवीयः
 • Chapter 7 पञ्चशील-सिद्धान्ताः


व्याकरण

 • सन्धि-प्रकरण
 • शब्दों में सूक्ष्म अन्तर
 • अनेकार्थी शब्द
 • अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
 • संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान
 • वाक्यों में त्रुटि-मार्जन


काव्य-सौन्दर्य के तत्त्व

 • रस
 • अलंकार
 • छन्द
 • पत्र-लेखन

पत्रों के प्रकार या भेद


अच्छे पत्र के गुण
नियुक्ति आवेदन-पत्र
बैंक/विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित ऋण-प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र
सफाई हेतु सम्बन्धित अधिकारी को प्रार्थना-पत्र


मौलिक अभिव्यक्ति : निबन्ध

 • साहित्यिक निबन्ध
 • परिचयात्मक निबन्ध
 • राष्ट्रीय भावनापरक निबन्ध
 • शैक्षिक निबन्ध
 • सामाजिक व सांस्कृतिक निबन्ध
 • समस्यापरक निबन्ध
 • विज्ञान सम्बन्धी निबन्ध
 • राजनीति सम्बन्धी निबन्ध
 • स्वास्थ्यपरक निबन्ध
 • उपयोगितापरक निबन्ध
 • कृषि सम्बन्धी निबन्ध
 • वाणिज्य सम्बन्धी निबन्ध

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top